Comenius

Comeniusról

Élete, kora és munkássága

Cseh pedagógus és író, „a nemzetek tanítója”.
Ő tekinthető az első modern pedagógusnak.


Johannes Amos Comenius és Comenius Ámos János néven is ismert.
Johannes Amos Comenius 1592. március 28-án született a korabeli Morvaország Nivnice nevű falujában.
Szüleit korán elvesztette, így egyik nagynénje nevelte és taníttatta.

Felsőfokú teológiai tanulmányokat folytatott a herborni akadémián
és a hiedelbergi egyetemen.
Az egyetem után megnősült és Fulnek városában telepedett le, ahol lelkipásztor és tanító a város latin iskolájában.
A harmincéves háború kitörése után elvesztette otthonát, családját,
s menekülésre kényszerült.
1641-ben Londonba, majd Svédországba utazott, hogy
közreműködjön az oktatás reformjában.

1650. márciusában Lórántffy Zsuzsanna fejedelemasszony Sárospatakra hívta. Négy évig (1650-1654) tartózkodott Magyarországon.
Miután a Habsburg-ellenes politikai elképzeléseihez nem talált támogatókat,
elhagyta az országot.

Élete végén Amszterdamban telepedett le, ahol elkészítette műveinek gyűjteményes kiadását Opera Didactica Omnia címen.
Ez tartalmazta a korábban írt oktatástanát, a Didactica Magnáti.

Élete fő műve az Egyetemes tanácskozás, melyben
a világ bajainak orvoslására keres gyógyírt.

Ezt a könyvet már nem tudta kiadni. 1670. november 17-én elhunyt.

Comenius a XVII. században élt, s ez a század a pedagógiában az átmenet kora.
Az emberek egyfelől féltették gyermekeiket a járványoktól,
másrészt a nagy csecsemőhalandóság miatt
óvakodtak a túlzott érzelmi kötődésektől.
A járványok elleni harcban fejlődött a gyermekgyógyászat, s egyre
több figyelmet fordítottak magára a gyermekre is.

Megnőtt az érdeklődés a felnőttek körében a gyermeknevelés kérdései iránt,
de ugyanakkor megfigyelhető
a gyerekek túlzott dédelgetése, játékszerként való kezelése is.
A kor átmenet voltát bizonyítja többek közt az a tény, hogy a verés,
mint nevelési módszer, továbbra is megmaradt.

Elterjedtek az alapfokú iskolák, ahol vallási ismereteket,
írást, számolást és anyanyelvi olvasást oktattak.

A magasabb műveltség tartalma is átformálódott, megnőtt az igény
a természettudományok iskolai oktatására.
A középkorból itt maradt nyelvi képzés azonban még mindig
központi jelentőségű tananyag-alakító tényező volt.

Comenius fontosnak tartotta a természettudományos képzést, és
úgy vélte, hogy a nyelvismeret elengedhetetlen,
legalábbis a magasabb szintű műveltséghez.


Comenius meggyőződésévé vált, hogy ki kell dolgozni
az alapvető fogalmak egymáshoz kapcsolódásának rendszerét,
a tudományok tudományát, ami hozzásegíti az embereket
helyük megtalálásához, boldogulásához.
Ez a tudomány a pánszófia.
A Sárospatakon tervezett pánszófikus iskola hétosztályos lett volna,
melynek minden osztályában egyre bővülő, de önmagában is helytálló ismeretrendszert akart tanítani.
Magyarországon a hétosztályos pánszófikus iskolájának csak
első három osztályát tudta kiépíteni.


Comenius meg volt győződve az ember nevelhetőségéről.
Műveiben egyrészt arra törekedett, hogy egységbe foglalja
a kor tudományos eredményeit,
másrészt pedig új elveket vezetett be, melyek fontos változást hoztak
a kor pedagógiai gondolkodásában.

 

Cambridge Vizsgaközpont

Intézményünket Cambridge Assessment English Vizsgafelkészítő központtá nyilvánították.Határtalanul 2022/2023

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett HATÁRTALANUL pályázaton iskolánk az idei évben is sikerrel pályázott.

A 7. évfolyamosok - Székelyföld kincsei - Sóvidék csodái


Beszámoló


Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával!

Adó 1%

Tisztelt Szülő,
Tisztelt Támogatónk!


Kérjük, hogy amennyiben még nem rendelkezett 2022-es Személyi Jövedelemadója  1%-nak felajánlásáról, úgy kérjük támogassa azzal az - Aktív Comenius Kulturális és Sportegyesületet -  amely iskolánk kulturális és sport életét segíti.

Az egyesület támogatja a nyári napközis táborainkat, a nyári Velencei-tavi kenutúrákat, az évközi barlangász és kerékpár túrákat, az iskolai színjátszó köröket és a kóruséneklést.

A felajánláshoz szükséges egyesületi adatok:

Aktív Comenius Kulturális és Sportegyesület

Adószám: 18848153-1-07


Bővebb információ


Határtalanul 2020/21.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett HATÁRTALANUL pályázaton iskolánk az idei évben négy évfolyamával is sikerrel pályázott.

A 7. évfolyamosok - Székelyföld kincsei - Sóvidék csodái
Támogatás összege: 2.597.750.- Ft

Határtalanul 7. évfolyam

Tamulmányi kirándulás középiskolásoknak (9., 10. és 11. évfolyam)
Királyok és fejedelmek útján Erdélyben
Támogatás összeg: 10.390.700.- Ft

Határtalanul 9. évfolyam
Határtalanul 10. évfolyamMegvalósult Magyarország Kormányának támogatásával!

Határtalanul 2019/20.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett HATÁRTALANUL pályázaton iskolánk az idei évben is sikerrel pályázott,
és 2.799.500,.- forintot nyert.

A projekt keretében a 7. évfolyamos tanulók "Erdőország magyar vére - Hon- és népismereti kalandozások Erdélyben" utazáson vettek részt.

A projekt a vírushelyzet miatt várhatóan 2021-ben valósul meg.Határtalanul 2018/19.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett HATÁRTALANUL pályázaton iskolánk az idei évben is sikerrel pályázott, és 2.219.875,.- forintot nyert.

A projekt keretében a 7. évfolyamos tanulók "Erdőország magyar vére - Hon- és népismereti kalandozások Erdélyben" utazáson vettek részt.

részletes beszámoló

Határtalanul 2017

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett HATÁRTALANUL pályázaton iskolánk az idei évben is sikerrel pályázott, és 2.699.500.- forintot nyert.

A projekt keretében a 7. évfolyamos tanulók a Rákóczi-szabadságharc emlékútján, Kárpátalján jártak.

részletes beszámoló

Határtalanul 2016.

Iskolánk 2016. március 03-án 1.052.000.- Ft összeget nyert az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett HATÁRTALANUL pályázaton a 7. évfolyamos tanulók "II. Rákóczi Ferenc nyomában, Őszi természet a Felvidéken" program megvalósításához.

részletes beszámoló

Pályázat

A Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola a TÁMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0165 pályázaton 9.400.000 Ft-ot támogatási összeget nyert az "Egészségtudatos diákokért- a székesfehérvári Comeniusban" program megvalósítására.

Fel