Comenius

HATÁRTALANUL 2016.

Iskolánk 2016. március 03-án 1.052.000.- Ft összeget nyert az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett HATÁRTALANUL pályázaton a 7. évfolyamos tanulók "II. Rákóczi Ferenc nyomában, Őszi természet a Felvidéken" program megvalósításához.

részletes beszámoló

Pályázat

A Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola a TÁMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0165 pályázaton 9.400.000 Ft-ot támogatási összeget nyert az "Egészségtudatos diákokért- a székesfehérvári Comeniusban" program megvalósítására.

A mi iskolánk

Milyen a mi iskolánk… Milyen a ti iskolátok?
Gyerekek, pedagógusok, de még szülők között is gyakoriak az ilyen összehasonlító beszélgetések. S mikor van az összehasonlítás, a keresés ideje? Napjainkban, hiszen most van a középiskolai felvételi időszak.Az igazi összehasonlításhoz tapasztalat kell. Tapasztalat, mely az iskolába lépve látható, érezhető különbséggel fogadja az odalátogatót. A tapasztalható különbség, mely a diákok nyugodt, vidám zsongásából árad, mely az ott dolgozó pedagógusok nyitott, bíztató, vigyázó tekintetében látható. A tisztaság, a rend, mely az egész intézményre jellemző. Indulásnak jó lépés, ha meglátogatunk egy olyan iskolát, mint a miénk, mint az enyém. Ami más, mint a megszokott.

Ahol cél az, hogy a tanulóink képesek legyenek szaktantárgyi ismeretek célnyelvi elsajátítására, s arra, hogy szinte második anyanyelvként használják az angolt. Megvalósítása a gyermekek egyéniségét, tehetségi szintjét figyelembe vevő pedagógiai módszerekkel történik. Belépési lehetőséget 5., 7., 9. és nyelvi előkészítő évfolyamokon kínálunk képzési rendszerünkbe.

A kis létszámú osztályokban családias légkörű, jó hangulatú munka folyik, egymást segítő, ösztönző „csapatok” dolgoznak, melyre a tantestület támogató hozzáállása és magas szintű felkészültsége a garancia. Büszkék vagyunk eddig elért eredményeinkre, sport, művészeti, tanulmányi téren – akár nyelvvizsgákról, emelt szintű vizsgáról, sikeres angol nyelvű érettségikről, felsőoktatási felvételikről van szó. Továbbtanulási arányunk a hazai és külföldi egyetemeken 100%, államilag finanszírozott képzésen 80%.

Tanulóink fejlesztését nívós kertvárosi környezetű intézményi háttér segíti. Épületeink korszerűek, igényesen felújítottak, esztétikusak. Iskolánk magániskola, ahol a többletszolgáltatások biztosításához a rendszeres szülői adományok is hozzájárulnak.

Bizonyítványosztás

Helye: Koppány utcai épületben a kiírás szerinti tantermekben

Ideje: 2017. június 27. kedd

10:00 - a 8-11. évfolyam részére

14:00 - az 5-7. évfolyam részére

16:30 - az 1-4. évfolyam részére

Az iskola környékén csapadékvízelvezetési munkálatok folynak, így a Csutora utca vége le van zárva, csak a Koppány utca irányából lehet behajtani az udvarra.

Aki esetleg nem tudja átvenni a kijelölt időpontban az év végi bizonyítványát, a nyár folyamán 8:00-16:00 óra között megteheti (kivéve július 17-28. között)

ECL Nyelvvizsga

Az áprilisi I. körös (amire jelentkezett a vizsgázó az sikerült) nyelvvizsga bizonyítványok megérkeztek, átvehetők hétköznapokon 8.00-16.00 óra között személyesen (személyigazolvány szükséges), vagy meghatalmazott útján.

Bővebb információ:

Beiratkozás

Tisztelt Szülők!

Iskolánkban folyamatos felvételi és beiratkozási lehetőséget biztosítunk.

Az évfolyamokhoz való csatlakozásról, a tanulói jogviszony létesítéséről a titkárságon nyújtanak részletes tájékoztatást.
A személyes megbeszéléshez szíveskedjenek
időpontot egyeztetni a 22/512-133-as telefonszámon.

Fel