Comenius

Határtalanul 2018/19.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett HATÁRTALANUL pályázaton iskolánk az idei évben is sikerrel pályázott, és 2.219.875,.- forintot nyert.

A projekt keretében a 7. évfolyamos tanulók "Erdőország magyar vére - Hon- és népismereti kalandozások Erdélyben" utazáson vettek részt.

részletes beszámoló

Határtalanul 2017

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett HATÁRTALANUL pályázaton iskolánk az idei évben is sikerrel pályázott, és 2.699.500.- forintot nyert.

A projekt keretében a 7. évfolyamos tanulók a Rákóczi-szabadságharc emlékútján, Kárpátalján jártak.

részletes beszámoló

HATÁRTALANUL 2016.

Iskolánk 2016. március 03-án 1.052.000.- Ft összeget nyert az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett HATÁRTALANUL pályázaton a 7. évfolyamos tanulók "II. Rákóczi Ferenc nyomában, Őszi természet a Felvidéken" program megvalósításához.

részletes beszámoló

Pályázat

A Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola a TÁMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0165 pályázaton 9.400.000 Ft-ot támogatási összeget nyert az "Egészségtudatos diákokért- a székesfehérvári Comeniusban" program megvalósítására.

Intézményünkről

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola
Comenius Bilingual English – Hungarian School

comen100.gif 
 
Célunk az, hogy a tanulóink képesek legyenek szaktantárgyi ismeretek célnyelvi elsajátítására, s arra, hogy szinte második anyanyelvként használják az angolt.
Megvalósítása névadónk, Johannes Amos Comenius alapelvének – a tanulás legyen gyors, hatékony és örömteli – betartásával, a gyermekek egyéniségét, tehetségi szintjét figyelembe vevő pedagógiai módszerekkel történik.
A kis létszámú osztályokban családias légkörű, jó hangulatú munka folyik, egymást segítő, ösztönző „csapatok” dolgoznak, melyre a tantestület támogató hozzáállása és magas szintű felkészültsége a garancia.
Tanulóink fejlesztését nívós kertvárosi környezetű intézményi háttér segíti. Épületeink korszerűek, igényesen felújítottak, esztétikusak. A rendszeretet és a tisztaság megőrzése diákjaink belső igényévé vált. A zöldövezeti adottságokhoz jól párosul a 21. századi technika – képzéseinket segítve: szaktantermek, 120 fős előadó, a városban legjobb felszereltséggel bíró kémia-fizikai labor, angol-német szoftveres számítástechnikai termek, könyvtár, stúdiószoba. Iskolánk magániskola. A többletszolgáltatások biztosításához a rendszeres szülői adományok is hozzájárulnak.
Tanórán kívül számos lehetőséget kínálunk diákjaink részére, ahol képességeiknek megfelelően a maximális teljesítmény elérése a célunk: pótló és javító napok, tehetséggondozás, verseny- és érettségi felkészítők. Oktató-nevelő tevékenységünk harmónián és egyensúlyon alapul, ám munkánk sikeréhez szükségünk van a szülők, a család együttműködő támogatására is.
Büszkék vagyunk eddig elért eredményeinkre, sport, művészeti, tanulmányi téren – akár nyelvvizsgákról, ECDL vizsgákról, sikeres angol nyelvű érettségikről, felsőoktatási felvételikről van szó.
Jelen vagyunk a megye, a város programjaiban; saját – a magyar és az angolszász kultúrához kötődő – hagyományokat alakítottunk ki, a diákönkormányzat remek programokat szervez.
          A középszintű érettségik közül kiemelnénk a legeredményesebb tantárgyakat az angol 5,00, a biológia 5,00, a testnevelés 5,00 és a célnyelvi civilizáció 4,75 volt. Az emelt szintű érettségi vizsgák közül a kémia 5,00 és az angol 4,75-os eredménye kiemelkedő.
Intézményünkben a régióban egyedül álló módon diákjaink akár 8, angol nyelven oktatott tantárgy közül választhatnak érettségi vizsgatárgyat.
Az iskola gimnáziuma öt és hat évfolyammal, a Koppány u 2/a szám alatti épületben működik.
Alapvető célja, hogy az angol nyelvet második anyanyelvként tanítsa anyanyelvi, vagy közel anyanyelvi szinten.
           Az öt évfolyamos gimnáziumi képzés sajátossága, hogy a 9. évfolyamán heti 18 órában angol nyelvi előkészítő munkát végzünk csoportbontásban. Emellett magyar nyelv és irodalomból, matematikából az általános iskolában tanultak szintkiegyenlítő-áttekintő ismétlését követően  indítjuk és alapozzuk a következő évek munkáját.
A angol célnyelven tanulnak diákjaink:
- történelmet,
- célnyelvi civilizációt, az angolszász országok kultúráját,
- mozgókép- és médiaismeretet,
- matematikát, informatikát, kémiát, fizikát, biológiát,
egészen a lezáró vizsgákig.
Második idegen nyelvként jelenleg olaszt, spanyolt, németet, franciát és oroszt választhatnak gimnazistáink a csoport létszámát és a nyelvtanári kapacitást figyelembe véve.
 
 
 
Fel