Comenius

Elsős leszek

Kedves Szülők!
Kedves Leendő Első Osztályosok!

A Comenius Iskola felvételi tájékoztatója a 2024/25-ös tanévre az 1. évfolyamra

2024. szeptemberében indul el a Comenius Iskola 19. tanítási éve.

A képzés és nevelési program részleteiről a www.comenius.hu oldalon tájékozódhatnak.

Az induló elsős osztályok létszáma 16-16 fő. Az 1.c előkészítő, fejlesztő osztály maximum 12 fő. További részletek az 1. c osztályról.

A két tanítási nyelvű iskola első négy évfolyama az Óvoda utcai épületben található. Az általános iskola alsó tagozatán iskolaotthonos, egész napos foglalkozás folyik 8.30 és 16.10 között. Legfontosabb jellemzője, hogy a gyermekek minden feladatukat, mely a tanulással kapcsolatos, az iskolában végzik el. Tanóráik után a gyermekek készség- és képességfejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt.

A két tanítási nyelvű program során az első osztálytól heti 5 angol órájuk van a gyermekeknek, továbbá a vizuális kultúra, technika és tervezés, környezetismeret tantárgyakat két nyelven tanulják.

Intézményünkben kiemelten fontosnak tartjuk az ének-zenei nevelést és a sakk-logikai készségfejlesztést. A helyi tantervünk alapján tanulóink az A osztályban emelt óraszámban tanulják a sakk-logika tantárgyat, míg a B osztályos tanulóink alapfokú énekzenei nevelésben részesülnek.

A felvételi folyamat során a tanítók szombati iskolahívogató foglalkozásokon tapasztalt véleménye, a családi beszélgetés és a fejlesztő pedagógus felmérése alapján kerülnek kiválasztásra a gyermekek.

  • A felvétel során elsőbbséget élveznek, de nem automatikusan kerülnek be a saját óvodásaink, a testvér gyermekek, a végzett tanulóink gyermekei és az intézményben dolgozók gyermekei.
  • A kis létszámú osztályokat, az igényes környeztet és a tehetséggondozó program biztosítását a támogatók 12 hónapon keresztül havi hozzájárulással támogatják. A hozzájárulás mértékéről minden tanév elején a támogatók szerződést kötnek a Fenntartóval.

Várjuk azon családok jelentkezését, akik fontosnak tartják a családias hangulatú, kiemelt figyelmet adó oktatást, az élményteli angol nyelvelsajátítást, az örömteli és sikerekben gazdag tanulást. Örömmel fogadjuk azon családokat, akik fontosnak tartják az együttműködést a pedagógusokkal, szívesen fogadják szakmai javaslatainkat a nevelés és oktatás területein.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatója a gyermek tankötelezettségének (2024. augusztus 31-ig betöltött 6. életév) megkezdésével kapcsolatban, és az óvodában maradással az alábbi linken olvasható a TÁJÉKOZTATÓ.

 A beiratkozással, felvételi eljárással kapcsolatos fontos dátumok iskolánkban:

2023. szeptember 1-től

Online jelentkezési lap kitöltése, elküldése

2023. november 11. (szombat) 9.00-11.00

Szülői tájékoztató előadás

Gyermekeknek első iskolahívogató - játékos, kézműves foglalkozás a tanító nénikkel

2023.november 18 - március 23.

Iskolahívogató foglalkozás szombatonként 9.00-12.00-ig

2023. november 20-tól

Személyes családi beszélgetések,
gyermekek fejlesztőpedagógus általi vizsgálata

2024. március 25-ig

Döntés a felvételről

2024. április 18-19.

Beiratkozás

 

 A jelentkezés / felvétel menete:

  1. lépés: Online jelentkezési lap kitöltése 

A jelentkezés időszaka: 2023. szeptember 1-től

A jelentkezés sorrendje az online felületen nem befolyásolja a felvételi döntést.

  1. lépés: Iskolahívogató foglakozásokon való részvétel

A gyermeknek minimum négy alkalommal részt kell vennie az iskolahívogató foglalkozáson, melybe az első alkalom (november 11.) nem számít bele.

  1. lépés: Személyes családi beszélgetések

A személyes beszélgetésekre 2023. november 20. – 2024. március 16. között biztosítunk időpontokat, melyeket előzetesen, telefonon egyeztetünk a szülőkkel.

A személyes találkozóra kérjük, hozzák magukkal a gyermek esetleges szakértői, egészségügyi véleményeit, óvodai jellemzését, az óvoda által kiadott iskolaérettségi igazolását.

Iskolánk nem integráló iskola. Azonban bármilyen diagnosztizált sajátossággal élő gyermeket abban az esetben tudunk fogadni, ha az igazgató és a tanítók egységes véleménye alapján nevelése, oktatása az osztályközösségbe integrálható. Ezzel együtt a hozzájárulási szerződés aláírásakor a szülők elfogadják, hogy a gyermekük számára a szakértői vizsgálat során előírt speciális fejlesztésről külön megállapodást kötünk.

A találkozó célja, hogy személyesen megismerkedjünk a családdal, megismerhessük azt a környezetet, ami a gyermeket a mindennapokban körülveszi. Lehetőséget biztosítunk, hogy a tájékoztatón elhangzottakon túl még több információt ismerhessenek meg az érdeklődő családok intézményünk működéséről. Ezen találkozás után mind az iskolának, mind a családoknak lehetősége van arra, hogy végleges döntést hozzanak. A családok részéről történő visszalépést minden esetben emailben kérjük jelezni.

A döntés során az alábbi szempontokat tartjuk szem előtt: 

 - A szülők által gyermekükről elmondott jellemzőket kiemelt szempontként kezeljük, vizsgálva, hogy a hétköznapok során hogyan tudjuk segíteni gyermekük fejlődését.

 - Számításba vesszük a szakvéleményeket a csoport egyensúlyának megtartása érdekében.

 - Figyelembe vesszük a fiúk, lányok arányát.

Döntés a felvételről, szülők tájékoztatása e-mailben:

Legkésőbb 2024. március 25-ig írásban értesítünk minden családot, akik részt vettek a felvételi folyamatban, hogy gyermekük felvételt nyert-e a Comenius Iskola első évfolyamára, a 2024/25 tanévre.

A felvételt nyert gyermekek osztályba sorolása 2024. április elején történik, melyről a szülőket e-mailben tájékoztatjuk. Az osztálybasorolás szakmai szempontok alapján történik, melyet meghatároz az ének-zenei meghallgatás javaslata és a lány- és fiúgyermekek aránya. A meghallgatás időpontjáról emailen tájékoztatjuk a szülőket.

Nyári ügyfélfogadás 2024

Titkárságunk dolgozói 2024. július 15-től szabadságukat töltik, ezt követően székhelyünk augusztus 12-től hétköznapokon 9.00-14.00 között tart nyitva.


Ha bármilyen kérésük, kérdésük lenne a nyár folyamán, munkatársaink rendelkezésükre állnak a 22/512-130, illetve a 30/688-8333-as telefonszámon, vagy a kettannyelvu@comenius.hu e-mail címen.


Cambridge Vizsgaközpont

Intézményünket Cambridge Assessment English Vizsgafelkészítő központtá nyilvánították.



Határtalanul 2022/2023

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett HATÁRTALANUL pályázaton iskolánk az idei évben is sikerrel pályázott.

A 7. évfolyamosok - Székelyföld kincsei - Sóvidék csodái


Beszámoló


Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával!

Adó 1%

Tisztelt Szülő,
Tisztelt Támogatónk!


Kérjük, hogy amennyiben még nem rendelkezett 2022-es Személyi Jövedelemadója  1%-nak felajánlásáról, úgy kérjük támogassa azzal az - Aktív Comenius Kulturális és Sportegyesületet -  amely iskolánk kulturális és sport életét segíti.

Az egyesület támogatja a nyári napközis táborainkat, a nyári Velencei-tavi kenutúrákat, az évközi barlangász és kerékpár túrákat, az iskolai színjátszó köröket és a kóruséneklést.

A felajánláshoz szükséges egyesületi adatok:

Aktív Comenius Kulturális és Sportegyesület

Adószám: 18848153-1-07


Bővebb információ


Határtalanul 2016.

Iskolánk 2016. március 03-án 1.052.000.- Ft összeget nyert az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett HATÁRTALANUL pályázaton a 7. évfolyamos tanulók "II. Rákóczi Ferenc nyomában, Őszi természet a Felvidéken" program megvalósításához.

részletes beszámoló

Határtalanul 2020/21.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett HATÁRTALANUL pályázaton iskolánk az idei évben négy évfolyamával is sikerrel pályázott.

A 7. évfolyamosok - Székelyföld kincsei - Sóvidék csodái
Támogatás összege: 2.597.750.- Ft

Határtalanul 7. évfolyam

Tamulmányi kirándulás középiskolásoknak (9., 10. és 11. évfolyam)
Királyok és fejedelmek útján Erdélyben
Támogatás összeg: 10.390.700.- Ft

Határtalanul 9. évfolyam
Határtalanul 10. évfolyam



Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával!

Pályázat

A Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola a TÁMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0165 pályázaton 9.400.000 Ft-ot támogatási összeget nyert az "Egészségtudatos diákokért- a székesfehérvári Comeniusban" program megvalósítására.

Határtalanul 2018/19.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett HATÁRTALANUL pályázaton iskolánk az idei évben is sikerrel pályázott, és 2.219.875,.- forintot nyert.

A projekt keretében a 7. évfolyamos tanulók "Erdőország magyar vére - Hon- és népismereti kalandozások Erdélyben" utazáson vettek részt.

részletes beszámoló

Határtalanul 2017

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett HATÁRTALANUL pályázaton iskolánk az idei évben is sikerrel pályázott, és 2.699.500.- forintot nyert.

A projekt keretében a 7. évfolyamos tanulók a Rákóczi-szabadságharc emlékútján, Kárpátalján jártak.

részletes beszámoló

Határtalanul 2019/20.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett HATÁRTALANUL pályázaton iskolánk az idei évben is sikerrel pályázott,
és 2.799.500,.- forintot nyert.

A projekt keretében a 7. évfolyamos tanulók "Erdőország magyar vére - Hon- és népismereti kalandozások Erdélyben" utazáson vettek részt.

A projekt a vírushelyzet miatt várhatóan 2021-ben valósul meg.



Fel