Comenius

HATÁRTALANUL 2016.

Iskolánk 2016. március 03-án 1.052.000.- Ft összeget nyert az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett HATÁRTALANUL pályázaton a 7. évfolyamos tanulók "II. Rákóczi Ferenc nyomában, Őszi természet a Felvidéken" program megvalósításához.

részletes beszámoló

Pályázat

A Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola a TÁMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0165 pályázaton 9.400.000 Ft-ot támogatási összeget nyert az "Egészségtudatos diákokért- a székesfehérvári Comeniusban" program megvalósítására.

Könnyű Neked!

Te több nyelven beszélsz!

Mindannyian szeretnénk, hogy gyermekünknek egyszer ezt mondják.
Az eddigi meglévő két tanítási nyelvű képzései mellett jelentős,
országosan is új beiskolázási változásra készül a Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 2015. szeptember 1-től.Az alsó tagozat elvégzése után nyelvi felkészítő csoportba jelentkezhetnek a kisdiákok.

Az általános iskolánk ötödik évfolyamán a magyar nyelv és a matematika, valamint a készségtárgyak mellett heti 16 órában tanulhatnak angol nyelvet, kis létszámú csoportban. A nyelvi felkészítő időszak lezárása után csatlakozhatnak a 8 évfolyamos angol – magyar két tannyelvű képzéshez és készülhetnek a kétnyelvű érettségire és az angol nyelvű nemzetközi érettségire.

A jelenlegi hatodikosok kétféle úton válhatnak intézményünk tanulójává.

A jelentkező, ha már rendelkezik angol nyelvi ismeretekkel, alapfokú nyelvvizsga szinten van, akkor a hat évfolyamos két tanítási nyelvű programba nyerhet felvételt.
A csatlakozás lehetőségét kibővíti az iskola azzal, hogy az előbbiekben leírtaknak megfelelő metodikájú nyelvi felkészítő csoportot indít a leendő hetedikeseknek is, akik az év sikeres zárását követően hat évfolyamos két tanítási nyelvű képzésbe lépnek.

Az angol-magyar kéttannyelvű képzés mellett nyolcadikosoknak kívánjuk meghirdetni és szeptembertől elindítani a fél osztály orosz-magyar és  fél osztály német-magyar két tanítási nyelvű képzésünket.

Jelentkezés: az állami felvételi rendszer nélkül, személyes szülői egyeztetéssel.

Bizonyítványosztás

Helye: Koppány utcai épületben a kiírás szerinti tantermekben

Ideje: 2017. június 27. kedd

10:00 - a 8-11. évfolyam részére

14:00 - az 5-7. évfolyam részére

16:30 - az 1-4. évfolyam részére

Az iskola környékén csapadékvízelvezetési munkálatok folynak, így a Csutora utca vége le van zárva, csak a Koppány utca irányából lehet behajtani az udvarra.

Aki esetleg nem tudja átvenni a kijelölt időpontban az év végi bizonyítványát, a nyár folyamán 8:00-16:00 óra között megteheti (kivéve július 17-28. között)

ECL Nyelvvizsga

Az áprilisi I. körös (amire jelentkezett a vizsgázó az sikerült) nyelvvizsga bizonyítványok megérkeztek, átvehetők hétköznapokon 8.00-16.00 óra között személyesen (személyigazolvány szükséges), vagy meghatalmazott útján.

Bővebb információ:

Beiratkozás

Tisztelt Szülők!

Iskolánkban folyamatos felvételi és beiratkozási lehetőséget biztosítunk.

Az évfolyamokhoz való csatlakozásról, a tanulói jogviszony létesítéséről a titkárságon nyújtanak részletes tájékoztatást.
A személyes megbeszéléshez szíveskedjenek
időpontot egyeztetni a 22/512-133-as telefonszámon.

Fel