Comenius

HATÁRTALANUL 2016.

Iskolánk 2016. március 03-án 1.052.000.- Ft összeget nyert az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett HATÁRTALANUL pályázaton a 7. évfolyamos tanulók "II. Rákóczi Ferenc nyomában, Őszi természet a Felvidéken" program megvalósításához.

részletes beszámoló

Pályázat

A Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola a TÁMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0165 pályázaton 9.400.000 Ft-ot támogatási összeget nyert az "Egészségtudatos diákokért- a székesfehérvári Comeniusban" program megvalósítására.

Óvodai beiratkozás a 2017/2018-as nevelési évre


Sok szeretettel várjuk a Comenius Óvodába gyermeküket!

Óvodai csoportjaink  maximális létszáma: 14 fő.
Korosztály
-  az iskolaelőkészítő nagycsoportban 5-6 éves kor,
-  a vegyes csoportban 3-4 éves kor. 

Óvodánkban a foglalkozások, a közös tevékenységek,  játékosságra és a vizualitásra építve teszik lehetővé, hogy a gyerekek ráhangolódjanak és megszeressék az angol nyelvet és anyanyelvük mellett örömmel használják  a mindennapok során. Az angolfoglalkozások tematikája, felépítése és pedagógiája az óvoda nevelési programjának megfelelően követi a magyar nyelvű óvodai foglalkozások tematikáját és felépítését.

 Az óvoda tanrendjének megfelelően az óvónők kiemelt hangsúlyt fektetnek a gyermekek iskola-előkészítésére (fogalmak tanulása, számolási képességek fejlesztése, írás és olvasás játékos előkészítése, iskolai életre való felkészítés), ezen felül a hét minden napján van angol nyelvű foglalkozás, a gyerekek napi szinten kommunikálnak idegen nyelven is.  

 Az óvodai beiratkozáskor kérjük bemutatni:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • a  gyermek   nevére kiállított  személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),
  • a gyermek TAJ kártyáját,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
  • nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő és a gyermek Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyét (kártya), regisztrációs igazolást és a szülők munkáltatói igazolását.

Az óvodai felvételről a családi beszélgetés alapján döntünk.

A beiratkozás személyesen történik, kérjük,  az alábbi regisztrációs lap kitöltésével jelezze beiratkozási szándékát.

Jelentkezési lap

 

 

ECL Nyelvvizsga

Az októberi nyelvvizsga eredmények elérhetők. A bizonyítványok várhatóan 2017. december 12-től vehetők át hétköznapokon 8.00-16.00 óra között személyesen (személyigazolvány szükséges), vagy meghatalmazott útján.

Bővebb információ:

Gyermeknyelvvizsga

A Cambridge Young Learners English gyermeknyelvvizsga tanúsítványok megérkeztek, a Koppány utcai épületben hétköznap 8.00 és 16.00 óra között átvehetők (kivéve 2017.07.17-28, ekkor az ügyfélfogadás szünetel).

Fel